Image Hosted by  turePush

Thursday, May 18, 2023

สินค้าความร่วมมือ 3COINS x ภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmosสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาย่อมเยาจากความร่วมมือระหว่างร้าน 3COINS และ ภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

สินค้าจะแบ่งวางจำหน่ายเป็น 2 ล็อต สำหรับล็อตแรกจะเป็นสินค้าที่ใช้ภาพอาร์ตสุดพิเศษที่ถูกวาดขึ้นเพื่อความร่วมมือนี้โดยเฉพาะ

【รายการสินค้า】
🌙 ถุงลดโลกร้อน: 550 เยน
🌙 กระเป๋าเพาช์ A: 330 เยน
🌙 กระเป๋าเพาช์ B: 330 เยน
🌙 ถูกเชือกรูด L: 550 เยน
🌙 ถูกเชือกรูด M A: 330 เยน
🌙 ถูกเชือกรูด M B: 330 เยน
🌙 เซ็ตถูกเชือกรูด ขายเฉพาะเว็บไซต์: 880 เยน
🌙 กระเป๋าเครื่องสำอาง: 1,100 เยน
🌙 กระเป๋าใส่เครื่องประดับ A: 550 เยน
🌙 กระเป๋าใส่เครื่องประดับ B: 550 เยน
🌙 ผ้าเช็ดหน้า A: 330 เยน
🌙 ผ้าเช็ดหน้า B: 330 เยน
🌙 กระเป๋าซิปเล็ก A: 330 เยน
🌙 กระเป๋าซิปเล็ก B: 330 เยน
🌙 กระเป๋าซิป: 330 เยน
🌙 แก้วมัค A: 550 เยน
🌙 แก้วมัค B: 550 เยน
🌙 แก้วมัค ขายเฉพาะเว็บไซต์: 550 เยน
🌙 จาน A: 550 เยน
🌙 จาน B: 550 เยน
🌙 จาน ขายเฉพาะเว็บไซต์: 550 เยน
🌙 ถาดขนมน้ำชายามบ่าย: 1,100 เยน
🌙 แก้ว: 550 เยน
🌙 ที่รองแก้ว A: 330 เยน
🌙 ที่รองแก้ว B: 330 เยน
🌙 ที่รองแก้ว C: 330 เยน
🌙 กระจกสไลด์: 330 เยน
🌙 กระจกสไลด์ ขายเฉพาะเว็บไซต์ A: 330 เยน
🌙 กระจกสไลด์ ขายเฉพาะเว็บไซต์ B: 330 เยน
🌙 กระจกสไลด์ ขายเฉพาะเว็บไซต์ C: 330 เยน
🌙 กระจกสไลด์ ขายเฉพาะเว็บไซต์ D: 330 เยน
🌙 แปรงแต่งหน้า A: 330 เยน
🌙 แปรงแต่งหน้า B: 330 เยน
🌙 ผ้าโพกผม A: 330 เยน
🌙 ผ้าโพกผม B: 330 เยน
🌙 ผ้าเช็ดตัว A: 1,650 เยน
🌙 ผ้าเช็ดตัว B: 1,650 เยน
🌙 กล่องแก้ว: 880 เยน
🌙 กระจกตั้ง: 550 เยน
🌙 น้ำหอมปรับอากาศ A: 880 เยน
🌙 น้ำหอมปรับอากาศ B: 880 เยน
🌙 ร่มพับ: 880 เยน
🌙 กระเป๋า PC: 880 เยน
🌙 กระเป๋าใส่อุปกรณ์: 330 เยน
🌙 แผ่นรองเมาส์: 330 เยน
(ราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว)
สินค้า 3COINS x ภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos ล็อตแรก จะออกวางจำหน่ายที่ร้าน 3COINS ทุกสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 มิถุนายน 2023 และสินค้าจะออกวางจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ PAL CLOSET วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2023

ที่มาจาก 3COINS×劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」 コラボレーションアイテム 第一弾

Image Hosted by PicturePush