Image Hosted by  turePush

Wednesday, March 16, 2022

ตุ๊กตาขนาดใหญ่ เซเลอร์มูน / เซเลอร์มูนน้อยสินค้าใหม่! ตุ๊กตาขนาดใหญ่ เซเลอร์มูน และ เซเลอร์มูนน้อย จากซีรี่ส์เซเลอร์มูน พร้อมให้คีบผ่านตู้เครนเกมแล้ว!

ตุ๊กตาเซเลอร์มูน และ เซเลอร์มูนน้อยตัวนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 31 เซนติเมตร และในอนาคตตุ๊กตาอัศวินเซเลอร์คนอื่นๆก็จะเริ่มทยอยออกมาจนครบ 10 อัศวินเซเลอร์เช่นกัน♪

ตุ๊กตาขนาดใหญ่ เซเลอร์มูน และ เซเลอร์มูนน้อย จะออกวางจำหน่ายผ่านตู้เครนเกมทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม 2022

ที่มาจาก 美少女戦士セーラームーン めちゃでかぬいぐるみ~セーラームーン~ / めちゃでかぬいぐるみ~セーラーちびムーン~

Image Hosted by PicturePush