Image Hosted by  turePush

Tuesday, May 17, 2022

Fluffy Puffy ~Dress up style ลูน่า / อาร์เทมิส~ เซเลอร์มูนน้องมาแย้ววววว 🐈 ฟิกเกอร์ขนนุ่ม "Fluffy Puffy ~Dress up style ลูน่า และ อาร์เทมิส~" พร้อมให้ตกผ่านตู้เครนเกมแล้ว!

ฟิกเกอร์ชุดนี้มีพื้นผิวเป็นใยผ้าที่สัมผัสได้ถึงความนุ่มฟู ผลิตออกมาทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ ลูน่าใส่ปลอกคอดอกไม้ และ อาร์เทมิสใส่ปลอกคอดอกไม้

Fluffy Puffy ~Dress up style ลูน่า และ อาร์เทมิส~ จะออกวางจำหน่ายผ่านตู้เครนเกมทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2022

ที่มาจาก 美少女戦士セーラームーン Fluffy Puffy ~Dress up style ルナ / アルテミス~

Image Hosted by PicturePush