Image Hosted by  turePush

Tuesday, June 28, 2022

บัตร "Movie Ticket" ภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos (เฉพาะพิพิธภัณฑ์เซเลอร์มูน)

บัตร "Movie Ticket" สำหรับเข้าชมภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos พร้อมออกวางจำหน่ายล่วงหน้าแล้ว!

บัตรลายพิเศษนี้ถูกวาดขึ้นใหม่โดยอ.นาโอโกะ ทาเคอุจิ สามารถเข้าชมภาพยนตร์เซเลอร์มูน Cosmos ได้ทั้งภาคปฐมบท และ ปัจฉิมบท ซึ่งจะเริ่มออกวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดที่ "พิพิธภัณฑ์เซเลอร์มูน" ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2022 เป็นต้นไป โดยจะขายในราคา 3,400 เยน (รวมภาษี)

ที่มาจาก 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」 美少女戦士セーラームーンミュージアム限定 ムビチケ前売券(カード)

Image Hosted by PicturePush