Image Hosted by  turePush

Friday, November 18, 2022

สินค้าสโตร์ออริจินัล 30th ANNIVERSARY SERIES


สินค้าจากอาร์ตใหม่สุดพิเศษของร้าน Sailor Moon store ที่ถูกทำขึ้นในวาระครบรอบ 30 ปี "เซเลอร์มูน" พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

สินค้า 30th ANNIVERSARY SERIES ชุดที่ 2 จะมีทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่

◆แฟ้มใส A4 (ทั้งหมด 11 แบบ): แผ่นละ 495 เยน (รวมภาษี)
แฟ้มใสขนาด A4 เป็นชนิดที่สามารถมองเห็นเอกสารที่อยู่ภายในได้ ภาพที่พิมพ์บนแฟ้มเป็นภาพ 10 อัศวินเซเลอร์พร้อมกรอบและโลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองสะท้อนแสง

◆อาร์ตบอร์ดอะคริลิค (ทั้งหมด 11 แบบ): แผ่นละ 4,950 เยน (รวมภาษี)
อาร์ตบอร์ดอะคริลิคขนาด A4 ภาพ 10 อัศวินเซเลอร์พร้อมกรอบและโลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองสะท้อนแสง สามารถนำมาตกแต่งภายในบ้านได้อย่างสวยงาม

สินค้าสโตร์ออริจินัล 30th ANNIVERSARY SERIES ชุดที่ 2 จะออกวางจำหน่ายผ่านร้านค้าในพิพิธภัณฑ์เซเลอร์มูน, ร้าน Sailor Moon store, Sailor Moon store-petit- และ Sailor Moon store ONLINE วันที่ 23 พฤศจิกายน 2022

ที่มาจาก  ストアオリジナル 30th ANNIVERSARY SERIES

Image Hosted by PicturePush