Image Hosted by  turePush

Friday, March 18, 2016

Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้         สินค้าแบรนด์ใหม่ "Figuarts Zero chouette" ลำดับที่ 1 เจ้าหญิงเซเรนิตี้ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วจ้า!


          Figuarts Zero chouette จะแตกต่างกับ Figuarts Zero คือ มีการเพิ่มเทคนิคการสร้างฟิกเกอร์ด้วยรูปแบบที่เน้นความละเอียดอ่อนในการจัดท่าทางตามแบบฉบับผู้หญิง ชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตฟิกเกอร์มีความโปร่งใสและส่องสว่าง           Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ ผลิตจากวัสดุ PVC、ABS ตัวฟิกเกอร์มีความสูง 11 เซนติเมตร แต่เมื่อมาต่อกับฐานจะมีความสูงเพิ่มเป็น 14 เซนติเมตร
          Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ จะเริ่มเปิดให้จองสินค้าผ่านเว็บ Premium Bandai วันที่ 18 มีนาคม 2016 และสินค้าจะจัดส่งจริงเดือนกันยายน 2016 โดยจะขายในราคาตัวละ 6,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

ที่มาจาก Figuarts Zero chouette プリンセス・セレニティ

Image Hosted by PicturePush