Image Hosted by  turePush

Thursday, June 13, 2013

S.H.Figuarts เซเลอร์เมอร์คิวรี่ เตรียมออกจำหน่ายตุลาคมนี้

          สวัสดีแฟนๆเซเลอร์มูน หลังจากที่เราเคยนำเสนอ S.H.Figuarts เซเลอร์เมอร์คิวรี่ ในแบบที่ไม่ลงสีไปคราวที่แล้ว มาคราวนี้ทางบันไดได้นำ S.H.Figuarts เซเลอร์เมอร์คิวรี่ ในแบบสมบูรณ์ที่ลงสีเรียบร้อยแล้วไปวางแสดงในงาน Tokyo International Toy Show 2013 โดยครั้งนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว S.H.Figuarts เซเลอร์เมอร์คิวรี่ ตัวนี้มากขึ้น
         รายละเอียดของ S.H.Figuarts เซเลอร์เมอร์คิวรี่ มีดังต่อไปนี้
  • ออกวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2013
  • ราคา 4,410 เยน
  • ส่วนสูง 14 เซนติเมตร
  • ชิ้นส่วนร่างกาย 1 ชิ้น
  • ขิ้นส่วนใบหน้า 3 ชิ้น
  • ชิ้นส่วนมือซ้าย 5 ชิ้น
  • ชิ้นส่วนมือขวา 4 ชิ้น
  • แว่นตา HMD
  • พ็อคเก็ตคอมพิวเตอร์ 2 ชิ้น

Image Hosted by PicturePush