Image Hosted by  turePush

Wednesday, March 6, 2019

ซีรี่ส์ Luna's Kitchen          สินค้าเครื่องครัวซีรี่ส์ใหม่ "Luna's Kitchen" จากร้าน Sailor Moon Store เตรียมพร้อมออกวางจำหน่ายแล้วจ้า! คอนเซปต์ของสินค้าในซีรี่ส์นี้ คือ "จะเกิดอะไรขึ้นหากลูน่าเปิดร้านอาหารเอง" ซึ่งตัวสินค้าทั้งหมดจะผลิตด้วยวัสดุไม้ธรรมชาติ พร้อมกับมีโลโก้ "ลูน่าที่แต่งตัวเป็นแม่ครัว" พิมพ์ติดลงบนสินค้า โดยสินค้าจะผลิตออกมาทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

  • ช้อนไม้และส้อมไม้: ด้ามละ 750 เยน (ไม่รวมภาษี)
  • จานไม้: จานละ 2,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
  • แม่เหล็กไม้: ชิ้นละ 500 เยน (ไม่รวมภาษี)          สินค้าซีรี่ส์ Luna's Kitchen จะเริ่มออกวางจำหน่ายผ่านร้าน Sailor Moon Store วันที่ 15 มีนาคม 2019

ที่มาจาก Luna's Kitchen シリーズ

Image Hosted by PicturePush