Image Hosted by  turePush

Friday, September 24, 2021

Fluffy Puffy ~ลูน่า~ เซเลอร์มูนสินค้าเครนเกมชิ้นใหม่ล่าสุดจากเซเลอร์มูน ฟิกเกอร์ Fluffy Puffy ~ลูน่า~ ได้เผยโฉมแล้ว!

ฟิกเกอร์ลูน่าชิ้นนี้มีพื้นผิวเป็นเส้นใยผ้าที่ให้สัมผัสถึงความนุ่มฟู ผลิตออกมาทั้งหมด  2 แบบ คือ ลูน่าคาบคทาจันทร์เสี้ยว และ ลูน่าในท่านอนขดตัว
Fluffy Puffy ~ลูน่า~ จะออกวางจำหน่ายผ่านตู้เครนเกมทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2022

ที่มาจาก 美少女戦士セーラームーン Fluffy Puffy ~ルナ~

Image Hosted by PicturePush