Image Hosted by  turePush

Friday, September 24, 2021

Fluffy Puffy ~ลูน่า~ เซเลอร์มูนน้องมาแย้ววววว 🐈 ฟิกเกอร์ขนนุ่ม "Fluffy Puffy ~ลูน่า~" พร้อมให้ตกผ่านตู้เครนเกมแล้ว!

ฟิกเกอร์ลูน่าตัวนี้มีพื้นผิวเป็นใยผ้าที่สัมผัสได้ถึงความนุ่มฟู ผลิตออกมาทั้งหมด 2 แบบ คือ ลูน่าคาบคทาจันทร์เสี้ยว และ ลูน่าในท่านอนขดตัว
Fluffy Puffy ~ลูน่า~ จะออกวางจำหน่ายผ่านตู้เครนเกมทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2022

ที่มาจาก 美少女戦士セーラームーン Fluffy Puffy ~ルナ~

Image Hosted by PicturePush