Image Hosted by  turePush

Friday, September 22, 2023

สินค้าสโตร์ออริจินัล ซีรี่ส์ชาโดว์กาแลคติก้า


สินค้าสโตร์ออริจินัล ซีรี่ส์ชาโดว์กาแลคติก้า จากร้าน Sailor Moon store พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

สินค้าชุดนี้จะมีทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่


◆สแตนด์อะคริลิค ชาโดว์กาแลคติก้า (ทั้งหมด 6 แบบ/สุ่ม): 1,100 เยน (รวมภาษี)
สแตนด์อะคริลิครูปตัวละครชาโดว์กาแลคติก้า มีทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ เซเลอร์กาแลคเซีย เซเลอร์ไอเอิ่นเม้าส์ เซเลอร์อลูมินั่มเซเรน เซเลอร์เลดโครว์ เซเลอร์ทินเหมียวโกะ และ ตัวละครลับ

◆สติกเกอร์ ชาโดว์กาแลคติก้า (ทั้งหมด 6 แบบ/สุ่ม): 385 เยน (รวมภาษี)
สติกเกอร์ภาพตัวละครชาโดว์กาแลคติก้า มีทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ เซเลอร์กาแลคเซีย เซเลอร์ไอเอิ่นเม้าส์ เซเลอร์อลูมินั่มเซเรน เซเลอร์เลดโครว์ เซเลอร์ทินเหมียวโกะ และ ตัวละครลับ

สินค้าสโตร์ออริจินัล ซีรี่ส์ชาโดว์กาแลคติก้า จะออกวางจำหน่ายผ่านร้าน Sailor Moon store, Sailor Moon store-petit- และ Sailor Moon store ONLINE เดือนตุลาคม 2023

ที่มาจาก ストアオリジナル シャドウ・ギャラクティカシリーズ

Image Hosted by PicturePush