Image Hosted by  turePush

Thursday, May 2, 2024

Sailor Moon store x Liquem 5เครื่องประดับจากความร่วมมือระหว่างร้าน Liquem และ Sailor Moon store ชุดที่ 5 พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

เครื่องประดับครั้งนี้จะมีดีไซน์มาจากไอเท็มในอนิเมะเซเลอร์มูน (ออกอากาศปี 1992) และ เซเลอร์มูน R (ออกอากาศปี 1993)


【รายการสินค้า】
🌙 เพียร์ซโบว์เข็มกลัดแปลงร่าง: 5,280 เยน
🌙 ต่างหูโบว์เข็มกลัดแปลงร่าง: 5,280 เยน
🌙 เข็มหมุดโบว์เข็มกลัดแปลงร่าง: 4,070 เยน
🌙 แหวนโบว์เข็มกลัดแปลงร่าง: 3,850 เยน
🌙 สร้อยคอคทามูนสติ๊ก: 5,500 เยน
🌙 เพียร์ซตลับคริสตัลสตาร์: 5,720 เยน
🌙 ต่างหูตลับคริสตัลสตาร์: 5,720 เยน
🌙 เพียร์ซกุญแจประตูมิติ: 4,180 เยน
🌙 ต่างหูกุญแจประตูมิติ: 4,180 เยน
🌙 Liquem Limited แหวนกล่องดนตรีรูปดาว (สีพิ้งค์โกลด์): 3,520 เยน
🌙 Liquem Limited แหวนตลับคริสตัลสตาร์ (สีพิ้งค์โกลด์): 4,180 เยน
🌙 Sailor Moon Store Limited แหวนกล่องดนตรีรูปดาว (สีไลท์โกลด์): 3,520 เยน
🌙 Sailor Moon Store Limited แหวนตลับคริสตัลสตาร์ (สีไลท์โกลด์): 4,180 เยน
(ราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว)

【สถานที่ออกวางจำหน่าย】
■ ร้าน Sailor Moon store / Sailor Moon store -petit-: ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2024
สถานที่ออกวางจำหน่าย: Sailor Moon store (สาขาฮาราจูกุ) / Sailor Moon store -petit- (สาขาชินไซบาชิ)

■ Liquem Online Shop: ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2024
สถานที่ออกวางจำหน่าย: Liquem Online Shop

■ Sailor Moon store ONLINE: ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2024
สถานที่ออกวางจำหน่าย: Sailor Moon store Online


【เว็บไซต์ Liquem】
https://www.liquem.net/

ที่มาจาก Sailor Moon store×Liquem(リキュエム) コラボ第5弾

Image Hosted by PicturePush