Image Hosted by  turePush

Tuesday, November 20, 2012

นิตยสาร Cosmode ฉบับ 013 เตรียมออกวางแผงเดือนธันวาคมนี้


         นิตยสาร Cosmode ฉบับที่ 013 ปกเซเลอร์มูนและพ้องเพื่อน จะออกวางแผงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ราคาเล่มละ 110 บาท

เรื่องเด่นในฉบับ
- สอนเมคอัพจากเรื่อง Fate Zero
- Mirorless VS DSLR กับการถ่ายภาพคอสเพลย์
- สอนทำตุ๊กตา Tama พร้อมแพทเทิร์น

ที่มาจาก: Cosmode Thailand Fanpage

Image Hosted by PicturePush