Image Hosted by  turePush

Sunday, April 19, 2015

กาชาปอง เซเลอร์มูน คริสตัล ใน "อะมีบา Pigg"          กาชาปอง เซเลอร์มูน คริสตัล โดย "อะมีบา Pigg" ตัดสินใจเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่ 21 เมษายนเป็นต้นไป โดยราคาของกาชาปองจะเริ่มตั้งแต่ 0-250 เยน (ไม่รวมภาษี)           "อะมีบา Pigg" เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นที่ให้บริการ Kisekae และ Avatar (รูปแทนตัวเอง) ที่สามารถนำไปใช้ในแชท หรือแข่งขันเล่นเกมกับผู้ใช้อื่นๆได้

ที่มาจาก セーラームーンCrystalガチャ

Image Hosted by PicturePush