Image Hosted by  turePush

Thursday, October 29, 2020

Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ (Tokyo Limited)ฟิกเกอร์ที่จะเพิ่มความเปล่งประกายให้กับห้องนอนของคุณ "Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ (Tokyo Limited)" พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

ฟิกเกอร์ Figuarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ตัวนี้ จะเป็นฟิกเกอร์แบบเดียวกับที่เคยออกวางจำหน่ายไปเมื่อเดือนกันยายน 2016 แต่ในรุ่นใหม่นี้จะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อน คือ ตัวฟิกเกอร์ได้มีการปรับเปลี่ยนโทนสีใหม่เพื่อให้บรรยากาศมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้โทนสีชมพูมุก อาทิ ดวงจันทร์ที่เจ้าหญิงเซเรนิตี้นั่ง ฐานของฟิกเกอร์เป็นต้นFiguarts Zero chouette เจ้าหญิงเซเรนิตี้ (Tokyo Limited) จะออกวางจำหน่ายที่ TAMASHII NATIONS TOKYO ในอากิฮาบาระ โตเกียว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2020 โดยจะขายในราคาตัวละ 6,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

ที่มาจาก Figuarts Zero chouette プリンセス・セレニティ(Tokyo Limited)

Image Hosted by PicturePush