Image Hosted by  turePush

Friday, May 19, 2023

Sailor Moon store x Liquem 4เครื่องประดับจากความร่วมมือระหว่างร้าน Liquem และ Sailor Moon store ชุดที่ 4 พร้อมออกวางจำหน่ายแล้ว!

เครื่องประดับครั้งนี้จะมีดีไซน์มาจากเซเลอร์มูน, เจ้าหญิงเซเรนิตี้, แบล็กเลดี้, บอลลูน่า P (เวอร์ชั่นแบล็กเลดี้) และ มิสเทรส9

นอกจากนี้ "เครื่องประดับลูกเชอร์รี่" ที่เคยออกวางจำหน่ายในรูปแบบ "ตลับไครซิสมูน" จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็นรูปแบบ ตลับแปลงร่าง ตลับคริสตัลสตาร์ และ ตลับคอสมิคฮาร์ท


【รายการสินค้า】
🌙 Liquem Limited เพียร์ซเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (เงิน): 5,500 เยน
🌙 Liquem Limited ต่างหูเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (เงิน): 5,500 เยน
🌙 Liquem Limited แหวนเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (เงิน): 4,180 เยน
🌙 Sailor Moon store Limited เพียร์ซเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (ทอง): 5,500 เยน
🌙 Sailor Moon store Limited ต่างหูเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (ทอง): 5,500 เยน
🌙 Sailor Moon store Limited แหวนเจ้าหญิงเซเรนิตี้ (ทอง): 4,180 เยน
🌙 เพียร์ซลูกเชอร์รี่ (เข็มกลัดแปลงร่าง): 5,280 เยน
🌙 ต่างหูลูกเชอร์รี่ (เข็มกลัดแปลงร่าง): 5,280 เยน
🌙 เพียร์ซลูกเชอร์รี่ (ตลับคริสตัลสตาร์): 5,280 เยน
🌙 ต่างหูลูกเชอร์รี่ (ตลับคริสตัลสตาร์): 5,280 เยน
🌙 เพียร์ซลูกเชอร์รี่ (ตลับคอสมิคฮาร์ท): 5,280 เยน
🌙 ต่างหูลูกเชอร์รี่ (ตลับคอสมิคฮาร์ท): 5,280 เยน
🌙 เพียร์ซแบล็กเลดี้: 4,620 เยน
🌙 ต่างหูแบล็กเลดี้: 4,620 เยน
🌙 แหวนแบล็กเลดี้: 3,520 เยน
🌙 เพียร์ซบอลลูน่า P (เวอร์ชั่นแบล็กเลดี้): 4,620 เยน
🌙 ต่างหูบอลลูน่า P (เวอร์ชั่นแบล็กเลดี้): 4,620 เยน
🌙 แหวนบอลลูน่า P (เวอร์ชั่นแบล็กเลดี้): 3,520 เยน
🌙 เข็มหมุดบอลลูน่า P (เวอร์ชั่นแบล็กเลดี้): 3,300 เยน
🌙 เพียร์ซมิสเทรส9: 4,400 เยน
🌙 ต่างหูมิสเทรส9: 4,400 เยน
(ราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว)

【สถานที่ออกวางจำหน่าย】
ร้าน Sailor Moon store: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ออกวางจำหน่าย: ร้าน Sailor Moon store (ห้าง Laforet ฮาราจูกุ)

ร้าน Liquem: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ออกวางจำหน่าย: ร้าน Liquem (ห้าง Laforet ฮาราจูกุ)

Liquem Online Shop: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ออกวางจำหน่าย: Liquem Online Shop (https://www.liquem.net/)

Sailor Moon store ONLINE: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2023 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ออกวางจำหน่าย: Sailor Moon store Online (https://sailormoon-store.com/shop/default.aspx)


【เว็บไซต์ Liquem】
https://www.liquem.net/

ที่มาจาก セーラームーンストア×Liquem コラボ

Image Hosted by PicturePush