Image Hosted by  turePush

Friday, October 4, 2019

สินค้าสโตร์ออริจินัล กระเป๋าพัฟพร้อมกระจก / กระเป๋าไคโรลูน่า



          สินค้าใหม่! "กระเป๋าพัฟพร้อมกระจก และ กระเป๋าไคโรลูน่า" ได้เผยโฉมออกมาแล้วจ้า! กระเป๋าพัฟพร้อมกระจก จะเป็นกระเป๋าที่ใช้โทนสีพาสเทล มาพร้อมกับตัวคล้องกระเป๋าที่เป็นกระจก ส่วนกระเป๋าไคโรลูน่า จะเป็นกระเป๋าที่ตัดเย็บเป็นรูปทรงลูน่าด้วยผ้าสักหลาด สามารถใส่กระดาษทิชชู่ได้

■ กระเป๋าพัฟพร้อมกระจก ราคา 2,300 เยน (ไม่รวมภาษี)
■ กระเป๋าไคโรลูน่า ราคา 1,400 เยน (ไม่รวมภาษี)


         กระเป๋าพัฟพร้อมกระจก และ กระเป๋าไคโรลูน่า จะออกวางจำหน่ายผ่านร้าน Sailor Moon Store ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2019

ที่มาจาก ストアオリジナル ミラー付きパフポーチ / ルナカイロポーチ

Image Hosted by PicturePush