Image Hosted by  turePush

Monday, February 8, 2021

กระเป๋าโท้ท (สินค้าสมนาคุณ)ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในร้าน Sailor Moon store และ Sailor Moon store-petit- ตั้งแต่ 3,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี) จะได้รับ "กระเป๋าโท้ท ลายอุซางิในเครื่องแบบพนักงานของร้าน" ไปเป็นของกำนัลด้วย


ใครที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด♪

ที่มาจาก トートバッグ(ノベルティ)

Image Hosted by PicturePush