Image Hosted by  turePush

Friday, June 9, 2023

Figuarts Zero chouette อีเทอร์นัลเซเลอร์มูน -Darkness calls to light, and light, summons darkness-ฟิกเกอร์ชิ้นใหม่ Figuarts Zero chouette อีเทอร์นัลเซเลอร์มูน -Darkness calls to light, and light, summons darkness- ได้ฤกษ์เปิดจองสินค้าแล้ว

จุดเด่นของฟิกเกอร์ตัวนี้ คือ ท่าทางของอีเทอร์นัลเซเลอร์มูนที่กำลังถือคทาอีเทอร์นัลทีอาร์ พร้อมใบหน้ารอยยิ้มจาง ๆ แสดงถึงพลังแห่งการชำระล้างที่ถูกปลดปล่อยมาจากคทาอีเทอร์นัลทีอาร์

การปั้นและลงสีฟิกเกอร์มีความละเอียดปราณีต ปลายปีกของอีเทอร์นัลเซเลอร์มูนมีความโปร่งแสง ชิ้นส่วนใสที่เป็นคริสตัลบริเวณเท้าลงสีด้วยบรัช ฐานของฟิกเกอร์มีชิ้นส่วนเคลือบทองที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากตัวละครFiguarts Zero chouette อีเทอร์นัลเซเลอร์มูน -Darkness calls to light, and light, summons darkness- จะเริ่มเปิดให้จองสินค้าผ่านเว็บ Premium Bandai วันที่ 9 มิถุนายน 2023 และสินค้าจะถูกจัดส่งเดือนพฤศจิกายน 2023 โดยจะขายในราคาตัวละ 9,900 เยน (รวมภาษี)

ที่มาจาก Figuarts Zero chouette エターナルセーラームーン -Darkness calls to light, and light, summons darkness-

Image Hosted by PicturePush