Image Hosted by  turePush

Wednesday, August 1, 2018

กระป๋องลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ เซเลอร์มูน          "กระป๋องลูกอม" เซเลอร์มูนดีไซน์ใหม่จากร้าน Sailor Moon Store ได้ปรากฎโฉมออกมาแล้วจ้า! ลักษณะของสินค้าจะเป็นกระป๋องลูกอมดีไซน์ใหม่สีชมพูหวานแหว๋ว ด้านในบรรจุลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ขนาด 85 กรัม
          กระป๋องลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ เซเลอร์มูน จะเริ่มออกวางจำหน่ายผ่านร้าน Sailor Moon Store ปลายเดือนสิงหาคม 2018 โดยจะขายในราคากระป๋องละ 500 เยน (ไม่รวมภาษี)

ที่มาจาก ストアオリジナル ドロップ缶

Image Hosted by PicturePush